NOW Arena

5333 Prairie Stone Parkway
Hoffman Estates, IL, 60192, US

Wiki: Sears_Centre